2020-01-09 00:09:53

Izmijenjeni kalendar rada

Izmijenjeni kalendar rada  Osnovne škole Vladimira Nazora Feričanci utvrđenih Odlukom vezano uz trajanje odmora učenika osnovnoškolskih i srednjoškolskih ustanova u Osječko-baranjskoj županiji (KLASA: 602-01/19-01/79, 2158/1-01-17/16-19-3) od 19. prosinca 2019. godine:

zimski odmor za učenike počinje 24. prosinca 2019. i završava 3. siječnja 2020. godine, s tim da  nastava počinje 7. siječnja 2020. godine; proljetni odmor za učenike počinje 9. travnja 2020. godine i traje do 15. travnja 2020. godine, s tim da nastava počinje 16. travnja 2020. godine;  nastavna godina završava 26. lipnja 2020. godine.

 

      Radna subota je: 11. 1. 2020.- raspored od ponedjeljka.

      Svi učenici 1. – 8. razreda  nastavu pohađaju prije podne. Početak nastave u 8,00 sati.

Ravnatelj škole: Marko Knežević, prof.


Osnovna škola Vladimira Nazora Feričanci